Our Blog

Technische en Fundamentele Analyse - Wat Zijn de Verschillen?

Verschillen Tussen Technische en Fundamentele Analyse 

Traders gebruiken technische en fundamentele analyse om de markt succesvol trachten te timen. Toch zijn het twee compleet verschillende manieren van analyseren en gebruiken sommige traders enkel technische analyse, andere enkel fundamentele analyse en sommige traders allebei. Sowieso is technische analyse voor professionele traders belangrijker omdat je op de beurs en met crypto te maken hebt met kopers, verkopers en orders. 

Fundamentele Analyse

Bij fundamentele analyse worden aandelen of andere investeringen gemeten op hun intrinsieke waarde. Er wordt dus gekeken naar de algemene markt, de kosten, winsten en andere bedrijfsdata om tot een valuering te komen. 

Technische Analyse

Bij technische analyse wordt gekeken naar statistieken en trends. Bijvoorbeeld de prijs van een aandeel of het trading volume (candle sticks en order boek). Er wordt bij technische analyse altijd uitgegaan van het feit dat alle bekende marktdata al in de huidige prijs van een asset verwerkt zit. Er wordt niet naar de intrinsieke waarde gekeken omdat de huidige trends en grafieken al laten zien wat er gaat gebeuren. Voorbeelden van eenvoudige technische analyse signalen zijn support en resistance niveaus, trendlines en simple moving averages. Door charting software te gebruiken zoals TradingView kan je eenvoudig en effectief technische analyse verrichten. 

Hoe Fundamentele Analyse Toepassen?

Om fundamentele analyse succesvol toe te passen is het aan te raden financieel nieuws te volgen op bijvoorbeeld Bloomberg en economische kalenders in de gaten te houden. Deze kalenders bevatten namelijk data waarop er veel gespeculeerd zal gaan worden. Hoewel beiden effectieve methoden van analyse zijn, moet er wel bij gezegd worden dat het bij technische analyse zo is dat er wel indicators kunnen zijn waar een prijs naar toe zal bewegen, maar dat dit uiteraard niet hoeft te gebeuren. Ook bij fundamentele analyse is het zo dat de markt altijd anders kan reageren op gepubliceerd nieuws dan verwacht. De data die verwacht wordt, wordt het consensus estimate genoemd.  Wanneer je hoort op financieel nieuws dat een bedrijf de verwachtingen overtroffen of niet behaald heeft, wordt naar dit consensus estimate gerefereerd. Er zijn meerdere grote consultancy en ratingbureaus die zich bezighouden met het berekenen van deze consensus estimates zoals Moodys, McKinsey en Standard & Poor.

Wat is Beter Technische of Fundamentele analyse?

Geen van de twee vormen van analyse is beter of effectiever dan de andere, maar zoals in het begin van dit artikel besproken gebruiken professionele traders doorgaans technische analyse omdat dit in volatiele markten zoals forex en crypto bewezen werkt. Immers is alle marktdata al in de prijs van assets berekend, op ieder moment van de handelsdag. Fundamentele analyse is eenvoudigweg meer voor aandelen traden of beleggen. Hoewel technische analyse erg lastig lijkt te leren, valt dit reuze mee en is dit precies wat we je met trade academy bieden zodat ook jij geld kan verdienen aan de volatiliteit van de markt in plaats van enkel te buy and holden. 

Waar Gaan Technische Analisten van uit?

Professionele traders gaan er in eerste instantie van uit dat alles al in de huidige prijs van een asset berekend is. Daarnaast gaan zij er van uit dat de beurs altijd trends volgt. Grof gezegd zijn mensen kuddedieren en doen professionele traders hetzelfde. Als laatste gaan professionele traders ervan uit dat de geschiedenis zich altijd zal herhalen als het om traden gaat. De belangrijkste reden hiervan is marktpsychologie; als iedereen ineens verkoopt lijkt het bijna dom om het niet te doen.