Our Blog

Technische Analyse Begrijpen - Trading voor Beginners

Technische Analyse Begrijpen 

Iedere trader gebruikt weer andere methoden of strategieën om profitabele setups en situaties te vinden. Echter hebben zij allemaal één ding gemeen: zij maken ieder gebruik van technische analyse. 

In deze blog post gaan we bespreken wat technische analyse nu precies is, hoe het verschilt van fundamentele analyse en hoe je op de meest effectieve wijze technische analyse toepassen kunt.

Wat is technische analyse?

Technische analyse is een methode om winstgevende handelsmogelijkheden te identificeren die berust op het aflezen van koersgrafieken. De meeste day- en swingtraders gebruiken deze grafieken om de toekomstige richting van een markt of activa te bepalen. Daarnaast bepalen zij aan de hand van technische analyse mogelijke entry- en exitpunten voor iedere positie.

De meeste traders gebruiken de zogenoemde charting software van de broker waar zij mee traden. Andere traders maken gebruik van externe grafiekensoftware zoals TradingView of TC 2000.  

Technische Analyse versus Fundamentele Analyse

Technische analyse is een van de twee belangrijkste manieren waarop traders de markten en bijbehorende activa zoals aandelen, ETF’s, grondstoffen, forex en crypto analyseren. De andere belangrijke manier waarop zij dit doen is door fundamentele analyse toe te passen. 

Echter zijn er veel verschillen tussen technische analyse en fundamentele analyse.

Je kunt als trader beide benaderingen afzonderlijk gebruiken, of een combinatie van beide. Veel traders zullen bijvoorbeeld fundamentals gebruiken om ondergewaardeerde assets te vinden - en vervolgens technische analyse gebruiken om precies te plannen wanneer ze hun positie openen en sluiten. Aan elk uiterste zijn er echter mensen die pure technische analyse gebruiken en anderen die uitsluitend traden aan de hand van fundamentals.

In onze Day Trading Mastery Cursus gaan we dieper in op de basisprincipes van beide vormen van analyse. Wel wordt de nadruk gelegd op het uitvoeren van technische analyse, daar dit de analysevorm is die de meeste day- en swingtraders actief toepassen. 

In de afgelopen jaren hebben nieuwe methoden voor het doen van analyse aan populariteit gewonnen, zoals sentiment en statistische analyse. Toch houden de meeste traders het voornamelijk bij technische en fundamentele analyse.

De basis van technische analyse

Geen enkele trader heeft een glazen bol die hij of zij kan gebruiken om te zien wat er in de toekomst op de beurs zal gaan gebeuren. In plaats daarvan gebruiken traders de informatie die zij wél tot hun beschikking hebben om een ​​weloverwogen schatting te maken van de toekomstige price action van hun gekozen activa en wegen ze vervolgens het risico af tegen de potentiële reward van de trade.

Puur technische traders geloven dat zij alle informatie kunnen vinden die zij nodig hebben om de toekomstige richting van een asset te bepalen vanuit de grafieken omdat fundamentele gegevens al in de huidige prijs verwerkt zijn.

Orde in de chaos

De basis van technische analyse komt deels uit de welbekende chaostheorie – de hypothese dat identificeerbare patronen zich zelfs in de meest chaotische tijden zullen herhalen. In plaats van waarde te hechten aan nieuwspublicaties, economische data en rapporten, gebruiken traders die technische analyse toepassen deze patronen om de waarschijnlijkheid van een bepaalde beweging te bepalen.

Op basis van deze waarschijnlijkheid kunnen zij vervolgens beslissen of een bepaalde positie het risico waard is.

Voor technische traders geeft een prijsgrafiek inzicht in het algemene marktsentiment voor een bepaalde asset. Door deze informatie te combineren met wat er eerder is gebeurd, beslissen ze over de (waarschijnlijke) toekomstige richting.

Voorbeeld: stel dat een sterke S&P 500-rally wordt gevolgd door een periode van consolidatie. Een trader die zorgvuldig technische analyse toepast zou dit kunnen zien als een bewijs dat het positieve sentiment op de markt aan het dalen is. Als dit patroon in het verleden de neiging heeft getoond om tot prijsomkeringen (reversals) te leiden, dan zou de trader dit kunnen zien als een goede kans om een ​​shortpositie te openen.

De voordelen van technische analyse

Een van de belangrijkste voordelen van technische analyse is dat het door veel traders wordt beschouwd als een neutraal hulpmiddel. Je kunt het toepassen op vrijwel elke asset op iedere timeframe. Of je nu forex scalpt of aandelen swingtradet, je kunt altijd gebruik maken van technische analyse om gunstige posities te vinden.

Daarnaast kan het ook een uitstekende methode zijn om gunstige entry- en exitpunten voor een positie te bepalen.

Zoals je misschien wel weet of in onze Day Trading Masterclass hebt geleerd, bewegen koersen zelden in een rechte lijn. In plaats daarvan zullen ze zigzaggen - zijwaarts, omhoog of omlaag. Als je technische analyse kunt gebruiken om je posities binnen deze zigzaglijnen op de juiste manier te timen, dan kun je hier veel winst uit halen. 

Hier komt bij dat je technische analyse gebruiken kunt om te zien wanneer het algemene sentiment op een markt omkeert en hiermee dus reversals vroegtijdig voorspellen. 

De nadelen van technische analyse

Omdat technische analyse uitsluitend op prijsgrafieken berust, kijkt technische analyse alleen naar wat er in het verleden is gebeurd bij het voorspellen van wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren.

Echter, alleen omdat iets eerder is gebeurd, betekent dit niet dat het opnieuw zal gebeuren - de factoren rond een patroon kunnen deze keer namelijk anders zijn, of een externe gebeurtenis kan de markten op een geheel onvoorspelbare manier beïnvloeden.

Een puur technische trader zou bijvoorbeeld zijn positie negatief kunnen zien worden beïnvloed door slechte werkgelegenheidsgegevens die de koers(en) doen kelderen. Een fundamentele trader zou ondertussen meer aandacht hebben besteed aan deze externe prijsdrijver.

Er is geen enkele 'magische' benadering van de markten die altijd gegarandeerd de gewenste resultaten zal opleveren. Het geheim van succesvol traden is goed risicobeheer, discipline en het vermogen om je emoties te beheersen.

De belangrijkste concepten

Er zijn honderden tools die een technische trader kan gebruiken, maar uiteindelijk komt het allemaal neer op het identificeren van steun en weerstand, trends en ranges.

Support en Resistance

Support en resistance of steun en weerstand in het Nederlands, zijn gebieden op de grafiek van een activa die moeilijk te doorbreken zijn. Als een asset zijn support of resistance level bereikt, kan er een prijsomkering of reversal plaatsvinden.

Trends en Ranges

Alle markten, assets en grafieken kunnen slechts in drie verschillende staten verkeren:

Door indicatoren en patronen te gebruiken, proberen technische traders te zien wanneer zich nieuwe trends vormen. Hoe je precies patroonherkenning gebruikt om te kunnen voorspellen wat er met een bepaalde asset gebeuren gaat, leggen we je uit in onze uitgebreide gids: Met de Trend Mee Traden